Musimy uczyć się wyrzucać śmieci

segregacja smieci

Codzienne wyrzucanie śmieci wydaje się być rzeczą dziecinnie prosta, jednak to złudne wrażenie. Od kilku miesięcy obwiązują nowy wytyczne co do zasad segregacji śmieci, warto ich przestrzegać nie tylko ze względu na możliwe kary finansowe.

W ostatnim czasie duże zmiany nastąpiły w zakresie zarządzania odpadami i wytycznych dotyczących ich segregowania. Najbardziej zauważalną zmianą jest zwiększona liczba kontenerów. Od 1 stycznia przed każdym domem i na każdym osiedlu powinno pojawić się pięć kolorowych pojemników (niebieskie na papier, żółte na metale i tworzywo sztuczne, zielone na szkło, brązowe na biodpady, czarne na odpady zmieszane). Dodatkowo, zgodnie z o utrzymaniu czystości i porządku wielkogabarytowe odpady należy składować w specjalnie przeznaczonych do tego punktach., podobnie jak tzw. odpady zielone, czyli zaschłe kwiaty czy świąteczne choinki.

W kwestii nowych zasad dotyczących zarzadzania odpadami bardzo ważna role odgrywa edukacja

My jako zarządca nieruchomości staramy się w przystępny sposób przedstawiać nowe wytyczne. Pozornie brak segregacji wydaje się rzeczą mało istotną a nawet zbędną. To jednak złudne wrażenie. Za brak segregacji śmieci przewidziane są wysokie kary finansowe. Jest to znaczny problemem zwłaszcza na dużych osiedlach, gdzie panuje poczucie anonimowości i bezkarności. Niestety, w praktyce często wygląda to tak, że za złe zachowacie jednej osoby konsekwencje w postaci wyższych opłat ponosi cała wspólnota. Coraz częściej spotykam się z sytuacją, gdzie przy altankach w których są kontenery montowane są kamery. Wszystko po to, aby zidentyfikować osobę, która nie przestrzega zasad segregacji. Problem nadal pozostaje nierozwiązany w przypadku budynków z sypami, tam kontrola jest dużo trudniejsza, więc edukacja i promowanie właściwych postaw jest niezwykle istotne. Na szczęście budynków ze wspólnymi zsypami wewnątrz budynków jest coraz mniej i zauważamy, że mieszkańcy coraz rzadziej z nich korzystają. Z jednej strony jest to rozwiązanie wygodne, do nie musimy wychodzić z budynku, jednak wiąże się z wyższymi opłatami, ponieważ do jednego kontenera wpadają wszystkie odpady.

Jestem przekonany, że w kwestii segregacji śmieci, czy szerzej, promowania postaw proekologicznych kluczową role odgrywa edukacja. Na osiedlach którymi się opiekujemy bardzo dbamy o to, aby wszyscy mieszkańcy po pierwsze wiedzieli jak odpowiedzialnie wyrzucać śmieci, a po drugie, aby mieli łatwy dostęp do wszystkich kontenerów. Z doświadczenia wiem, że mieszkańcy często wybierają ten kontener, który jest najbliżej, nawet jeśli jest przeznaczony dla innej grupy odpadów niż chcą wyrzucić. Aby zapobiegać takim sytuacjom staramy się, aby kontenery były w łatwo dostępnych miejscach i było ich wystarczająco dużo.

Odpowiedzialne wyrzucanie śmieci ich segregacja to mała rzecz, jednak to właśnie małe kroki i symboliczne zachowania wpływaj na to jak teraz i w przyszłości będzie wyglądała okolica, w której mieszkamy.

Proponowane artykuły

Dodaj komentarz