Ekologia po polsku, czyli na poziomie podstawowym

Proekologiczne działania podejmowane przez Polaków sugerują wciąż bardzo ograniczoną wiedzę z zakresu ekologii – tak wskazuje badanie przeprowadzone przez Gumtree Polska. Większość Polaków jako swoje ekologiczne działania wymienia segregowanie śmieci, oszczędzanie wody i energii elektrycznej oraz niemarnowanie jedzenia. Wiele z tych działań jest motywowanych raczej ekonomicznie, niż troską o dobro planety.

Ekologiczny styl życia po polsku

Polacy zwracają szczególną uwagę na trzy aspekty dbania o środowisko. Wśród zasad, jakich byli uczeni, przeważa niemarnowanie jedzenia – tę odpowiedź wskazało 79% badanych. Na drugim miejscu pojawiło się oszczędzanie papieru i wody (72%), na trzecim segregowanie śmieci (58%). To ostatnie działanie jest również najczęściej wskazywaną proekologiczną aktywnością wśród Polaków – segregowanie śmieci deklaruje aż 93% z nas. Można zauważyć tutaj tendencję związaną z wiekiem – im osoba jest starsza, tym chętniej segreguje odpady (u badanych w wieku 18-29 lat robi to 89%, a tych w wieku 50-65 lat już 97%). Najwięcej Polaków segreguje śmieci w miastach liczących 200-500 tys. mieszkańców (95%). Większość osób, które przywiązują wagę do segregacji jest zdania, że ich działania mogą wywierać realny wpływ na środowisko (90%). Z kolei osoby, które uważają, że ich postępowanie nie ma znaczenia dla naszej planety, rzadziej decydują się na segregowanie odpadów (70%).

Gospodarka cyrkularna – fanaberia czy konieczność?

Blisko cztery lata temu Komisja Europejska przyjęła plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ, gospodarka cyrkularna), mający na celu wypracowanie modelu, który zarówno ekonomicznie, jak i środowiskowo wpłynie pozytywnie na naszą gospodarkę.

– Według koncepcji GOZ, wytworzone produkty, materiały czy surowce powinny być obecne w gospodarce możliwie jak najdłużej. Zgodnie z tym założeniem, odpady traktowane są jako surowiec wtórny, który należy recyklingować i wykorzystywać ponownie. Dzięki takiemu podejściu, produkty są wprowadzane do obiegu na nowo, a ich cykl życia nie kończy się tuż po jednorazowym wykorzystywaniu. Warto pomyśleć o tym, robiąc zakupy i wybierać biodegradowalne opakowania, które łatwo poddaje się recyklingowi – zaznacza Katarzyna Merska, Koordynator ds. Komunikacji Gumtree.pl.

Jednym z działań, które wspierają środowisko jest kupowanie przedmiotów z drugiej ręki, dzięki czemu pomagamy przedłużyć cykl życia produktów. Mimo że aż 72% badanych deklaruje, że kupuje używane przedmioty, to jedynie 41% robi to z troski o środowisko. Zdecydowanie przeważa tutaj czynnik ekonomiczny – na chęć oszczędzenia pieniędzy wskazuje 76% osób. Co ciekawe, wśród tych, którzy zadeklarowali, że żyją ekologicznie, tylko połowa przyznała, że decyduje się na zakup rzeczy z drugiej ręki z chęci dbania o planetę.

Jak pokazuje badanie, większość badanych (64%) kupuje produkty w opakowaniach podlegających recyklingowi, jednak wciąż są osoby, dla których sposób pakowania nie ma znaczenia. Częściej zwracają na to uwagę kobiety (67%) niż mężczyźni (60%). Spośród kategorii wiekowych, najczęściej na kwestię biodegradowalności podczas zakupów zwracają uwagę osoby w wieku 50-65 lat (68%).

Jak wynika z badania, z plastikowych słomek do napojów chętnie korzystają młodzi w wieku 18-29 lat (48% ankietowanych), niż osoby powyżej 30 roku życia. Taki wynik może mieć swoje odzwierciedlenie w niskiej wiedzy ekologicznej oraz świadomości problemu. Z drugiej zaś strony, do młodych dorosłych wiedza oraz moda na nieużywanie plastikowych słomek powinna docierać przez social media, w których temat ten przewija się bardzo często.

Ekologia? Tak, ale w stopniu podstawowym

74% Polaków deklaruje, że żyje ekologicznie, jednak wśród tej grupy pojawiły się osoby (47%), które nie znają pojęcia zero waste (ZW). Tylko 5% osób słyszało o zasadach ZW już ponad 2 lata temu i wdrożyło je do swojego życia. Zdecydowana większość respondentów wskazuje też, że chciałaby żyć bardziej ekologicznie (87%). Interesujący jest fakt, że wśród pozostałych 13% respondentów, aż trzy czwarte uważa, że ich codzienne działania mogą wywierać realny wpływ na środowisko, a mimo to nie czują oni potrzeby, aby żyć bardziej ekologicznie.

Wyniki badania Gumtree Polska pokazują, że ekologia to dla Polaków wciąż bardzo wąskie pojęcie i nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak wiele codziennych działań i wyborów może przyczynić się do dbałości o środowisko. Faktycznie robimy pewne kroki, aby żyć bardziej ekologicznie, jednak ograniczamy się prawie wyłącznie do podstawowych aktywności.

Badanie Gumtree.pl zostało zrealizowane przez SW Research w dniach 19-22.02.2019 metodą wywiadów on-line (CAWI) na reprezentatywnej próbie 1036 Polaków w wieku 18-65 lat.

Proponowane artykuły

Dodaj komentarz