Kiedy my się zmieniamy – zmienia się świat! Ekologia w Przedszkolach Norlandia

Norlandia Przedszkola wraz z nowym rokiem wprowadziła do swoich polskich przedszkoli i żłobków inicjatywę NORLANDIA QUEST 2020 Go Green Global Future. To akcja organizowana rokrocznie dla Podopiecznych wszystkich przedszkoli Norlandia we wszystkich krajach, która ma na celu wymianę doświadczeń i przekazanie dzieciom różnorodnej wiedzy wraz z jej praktycznym wykorzystaniem. W tym roku tematem przewodnim wyzwania Norlandii będzie ekologia i realizacja 17 celów zrównoważonego rozwoju.

GoGreen

GoGreen to inicjatywa środowiskowa przedszkoli Norlandia, zaprojektowana w oparciu zarówno o cele zrównoważonego rozwoju ONZ, jak i nasze dokumenty zarządzające, ustawę szkolną i program nauczania. Dajemy naszym dzieciom wiedzę na temat obecnej sytuacji i tego, jak wspólnie możemy przyczynić się do bardziej przyjaznego środowisku i zrównoważonego społeczeństwa, z perspektywy społecznej, globalnej i lokalnej. Wpływamy na nasze środowisko w dużych i małych – w przedszkolu i żłobku możemy zmniejszyć marnotrawstwo żywności, sortować źródła, zmniejszyć zużycie plastiku i poddać recyklingowi. Wraz z dziećmi i opiekunami zapewniamy, że wyposażamy się w nową wiedzę, aby przyczynić się do bardziej zrównoważonej przyszłości.

Myśl globalnie i kupuj lokalnie

Nasze projekty środowiskowe opierają się na lokalnych obszarach zainteresowania w naszych przedszkolach. Dzieci są naszymi kierownikami projektów lub „agentami środowiskowymi”, których ciekawość kontroluje treść i cele projektu. Współpracujemy z partnerami krajowymi za pośrednictwem centrów wiedzy specjalistycznej w dziedzinie środowiska, a także z lokalnymi podmiotami zajmującymi się ochroną środowiska.

Powinniśmy wyciągać wnioski i pokazywać naszym dzieciom właściwe wzorce zachowania. Konieczna jest zmiana przyzwyczajeń Polaków, którzy nadal nie mają proekologicznej kultury i częściej są zainteresowani zakupem ekologicznej żywności niż wrzuceniem zużytej plastikowej butelki do śmietnika z napisem „plastik”. – powiedziała Dorota Heith, Wiceprezes Zarządu Norlandia Polska.

Nasze dzieci są przyszłością!

Dlatego ważne jest, aby miały  możliwość zdobycia wiedzy i stworzenia własnego obrazu tego, jaki chcą świat, w którym dorastają.  Kiedy my się zmieniamy – zmienia się świat! 

Proponowane artykuły

Dodaj komentarz