Rozdzielność majątkowa – co warto wiedzieć na ten temat?

Rozdzielność majątkowa może zostać narzucona przez sąd lub wybrana dobrowolnie przez małżonków. Taki rodzaj ustroju małżeńskiego polega na oddzieleniu od siebie majątków małżonków, co niekiedy okazuje się bardzo korzystnym rozwiązaniem. Kiedy warto zdecydować się na rozdzielność majątkową?

Na czym polega rozdzielność majątkowa?

Rozdzielnością majątkową nazywamy taki małżeński ustrój majątkowy, w którym majątki obojga małżonków są rozdzielone – para zarządza swoim osobistym majątkiem samodzielnie. Rozdzielność majątkowa stanowi przeciwieństwo i alternatywę dla małżeńskiej wspólności majątkowej. Nie jest to jednak ustrój, który uniemożliwiałby małżeństwu nabywanie wspólnie różnych praw majątkowych. Po zakupie domu czy samochodu małżonkowie mają ułamkowy dostęp do części udziału w prawie własności. Co więcej, udziały te nie muszą być równe. Małżonkowie sami decydują o wysokości swoich udziałów. Jednocześnie, zarządzając własną częścią majątku, obie strony mogą działać w pełni samodzielnie, czyli bez pytanie o zgodę.

Jak ustanawia się rozdzielność majątkową?

Rozdzielność majątkowa ustanawiana jest najczęściej przez samych małżonków. Odbywa się to poprzez podpisanie umowy majątkowej małżeńskiej, czyli tak zwanej intercyzy. Ma ona formę aktu notarialnego i może zostać zawarta w dowolnym momencie – przed ślubem i w trakcie trwania małżeństwa. Nie jest to jednak procedura darmowa. Ustalenie rozdzielności majątkowej przed ślubem to koszt wysokości 400 zł plus VAT, natomiast podpisanie intercyzy w trakcie trwania małżeństwa wiąże się z kosztami, których wysokość zależy od wartości majątku

Rozdzielność majątkową może narzucić małżonkom także sąd, na wniosek jednej ze stron. Aby tak się stało, muszą zaistnieć pewne przesłanki, które uzasadniają taką decyzję. Wśród nich wymienia się między innymi sytuacje, w których:

– dochodzi do rażącej niegospodarności,

– dochodzi do nieuzasadnionej rezygnacji z pomnażania majątku wspólnego,

– jeden z małżonków zatrzymuje cały majątek dla siebie,

– jeden z małżonków trwoni wspólny majątek.

O rozdzielności majątkowej mówi się także przy orzeczeniu separacji lub ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków oraz w obliczu ogłoszenia przez jedną ze stron upadłości konsumenckiej.

Kiedy warto zdecydować się na rozdzielność majątkową?

Istnieją sytuacje, w których rozdzielność majątkowa jest bezpieczniejszym i korzystniejszym rozwiązaniem niż wspólność majątkowa. Ma to miejsce między innymi w sytuacji, kiedy jeden z małżonków decyduje się założyć własną działalność gospodarczą i chce chronić drugą stronę przed ewentualnymi, błędnymi decyzjami biznesowymi. Podobną rolę pełni rozdzielność majątkowa w przypadku wykonywania zawodu obarczonego odpowiedzialnością finansową za popełnione błędy. Rozdzielność majątkowa chroni także przed długami partnera – żona i mąż odpowiadają oddzielnie za wszystkie swoje zobowiązania. Tak samo wygląda także sprawa zdolności kredytowej. Jeśli para z podpisaną intercyzą stara się o kredyt, bank weryfikuje zdolność kredytową osobno dla żony i męża, jednak bierze przy tym pod uwagę wydatki, które ponoszą wspólnie. W przypadku niespłacania części raty przez jednego z małżonków, drugi nie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności.

Rozdzielność majątkowa to dobre rozwiązanie dla par, które preferują samodzielnie zarządzać własnym majątkiem tak samo przed ślubem, jak i po ślubie. Niekiedy takie rozwiązanie gwarantuje im większe poczucie bezpieczeństwa i „równe traktowanie” w przypadku, kiedy ich dochody znacząco się różnią.

Partnerem artykułu jest Kancelaria Sprawy Rodzinne – Radca Prawny Lucyna Szabelska

Proponowane artykuły

Dodaj komentarz