Wymiana instalacji grzewczej – nawet do 15 tys. zł dofinansowania od firmy Toka

instalacja grzewcza

Jest wiele powodów dla których warto zdecydować się na wymianę przydomowej instalacji grzewczej. Najważniejsze z nich to względy ekologiczne, ekonomiczne a przede wszystkim zdrowotne. Stare piece emitują do atmosfery szkodliwe substancje, przyczyniając się do powstawania niebezpiecznego dla zdrowia smogu. Ich obsługa jest też zwykle kłopotliwa i uciążliwa dla domowników.

Warto też mieć na uwadze terminy wymiany pieców, określonych w ustawie antysmogowej, która zakłada m.in. do 1 stycznia 2022 r. wymianę kotłów eksploatowanych ponad 10 lat od daty produkcji lub nieposiadających tabliczki znamionowej (szczegóły w: Uchwała sejmiku nr V/36/1/2017, www.powietrze.slaskie.pl).

Aby ułatwić podjęcie tej ważnej decyzji a przede wszystkim jej realizację, Tokai COBEX Polska oferuje mieszkańcom Raciborza wsparcie finansowe przy wymianie przydomowych kotłowni.

Wsparcie dla mieszkańców Raciborza i dbałość o środowisko

Grupa Tokai COBEX jest światowym liderem w produkcji katod, elektrod węglowych i wykładzin do wielkich pieców. Centrala Grupy mieści się w Wiesbaden, Niemcy. Tokai COBEX sp. z o.o. wchodząca w skład Grupy Tokai COBEX swoją siedzibę ma w Raciborzu (drugi zakład mieści się w Nowym Sączu), stad też swoje działania adresuje do mieszkańców Raciborza. Przedsiębiorstwo poważnie traktuje zobowiązania w zakresie ochrony środowiska i postanowiło udzielić wsparcia przy wymianie aż 350 instalacji spalania paliw stałych na instalacje gazowe lub takie, które gwarantują redukcję zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery.

– Środowisko to nie tylko jeden z naszych zasobów biznesowych, ale także miejsce, z którego wszystkie zasoby pochodzą i gdzie ostatecznie wracają. Gospodarka naturalna jest naszym cichym interesariuszem. Jako przedsiębiorstwo odpowiedzialne społecznie łączymy wysoką skuteczność i efektywność gospodarczą z szacunkiem dla naszych pracowników, klientów i kontrahentów a także społeczności lokalnej i środowiska naturalnego – mówi Andrzej Hotloś, Prezes Zarządu Tokai COBEX Polska.

– Polityka naszej firmy zakłada systematyczne podejście do kwestii zarządzania środowiskowego, tak aby móc reagować na dynamicznie zmieniające się wymagania w tym zakresie. Co więcej, działamy nie tylko w obszarze minimalizowania emisji zanieczyszczeń ale również zmniejszania hałasu. Dla przykładu, w Raciborzu takimi projektami są: wyciszenie instalacji sorpcji na wydziale prasowania, wyciszenie sprężarkowi centralnej, wyciszenie pomieszczeń transformatorów kalcynacji elektrycznej oraz wyciszenie kruszarni surowców – mówi Piotr Repeta, Kierownik Działu Inwestycji Tokai COBEX Polska, dodając jednocześnie, że działania na rzecz ochrony środowiska oraz inwestycje proekologiczne to dla firmy ważna część odpowiedzialności społecznej wobec pracowników oraz społeczności lokalnej. – Chcemy wspierać mieszkańców Raciborza w walce o lepsze i czystsze powietrze – dodaje przedstawiciel Tokai COBEX.

– Zgłasza się do nas wiele zainteresowanych osób, które chciałyby wymienić swoje źródła ciepła na gazowe, jednak nie posiadają przyłącza gazowego. Dlatego też nasza firma zwróciła się z oficjalnym pismem do Polskiej Spółki Gazowej – Oddział w Zabrzu, o priorytetowe potraktowanie planów rozbudowy przyłączy gazowych realizowanych na rzecz mieszkańców, którzy zakwalifikowali się do programu wsparcia i o przeprowadzenie prac w możliwie krótkim czasie, tj. do 30 kwietnia 2021 r. – dodaje P. Repeta.

Dla kogo dofinansowanie

Aby móc ubiegać się o dofinansowanie należy spełnić kilka istotnych wymogów – Osoba chcąca skorzystać z naszego wsparcia powinna być mieszkańcem Raciborza, posiadać prawo własności do nieruchomości, nie prowadzić działalności gospodarczej ani nie ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu PONE Racibórz. Oczywiście należy posiadać kocioł na paliwo stałe. Nie spełnienie któregoś z wyżej wymienionych kryteriów wyklucza z możliwości skorzystania z dofinansowania – mówi Piotr Repeta.

Ważne informacje dotyczące dofinansowania

Proces wymiany winien nastąpić do 30 kwietnia 2021 roku i zostać potwierdzony przez dokumenty z likwidacji starej instalacji i odbioru nowej instalacji grzewczej. Osoby zainteresowane proszone są o telefoniczne zgłaszanie się w terminie do 20 listopada 2020 roku do działu BHP i ochrona środowiska – tel. 885 859 780; 722 345 606.

O przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność zgłoszeń. Na tę chwilę liczba podpisanych już umów wynosi 100. Dofinansowanie przyznawane będzie do wyczerpania środków; o przyznaniu dofinansowania decyduje firma Tokai COBEX. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
Wsparcie finansowe obejmuje dopłaty do wysokości:

Wymiana w domu:
• zmiana na ogrzewanie gazowe: maksymalna kwota dofinansowania wynosi 13 000 PLN
• zmiana na ogrzewanie elektryczne lub podłączenie do miejskiego źródła ciepła: maksymalna kwota dofinansowania wynosi 15 000 PLN
Wymiana w mieszkaniu:
• zmiana na ogrzewanie gazowe: maksymalna kwota dofinansowania wynosi 8 000 PLN
• zmiana na ogrzewanie elektryczne lub podłączenie do miejskiego źródła ciepła: maksymalna kwota dofinansowania wynosi 11 000 PLN.

Szczegóły potrzebne do wniosku
1.1. Nr księgi wieczystej
1.2. Nr działki
1.3. Imię i nazwisko właściciela lub właścicieli nieruchomości
1.4. Czy posiadają państwo piec węglowy ?
1.5. Czy jest prowadzona działalność gospodarcza ?
1.6. Czy posiadają Państwo przyłącze gazowe na posesji/ w budynku ?
1.7. Czy składali Państwo wniosek o dofinansowanie do UM ?
1.8. Powierzchnia mieszkalna domu
1.9. Rok budowy
1.10. Wysokość pomieszczeń mieszkalnych
1.11. Dane osoby do kontaktu: imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr tel. adres e-mail
1.12. Zdjęcia pieca węglowego oraz zdjęcie tabliczki znamionowej jeśli taka jest

Proponowane artykuły

Dodaj komentarz