Na czym polega praca w świetlicy socjoterapeutycznej?

swietlica

Świetlice socjoterapeutyczne to jednostki, które organizują opiekę dzienną dla dzieci i młodzieży. Są przeznaczone przede wszystkim dla osób pochodzących z rodzin z problemami, które wymagają dodatkowego wsparcia. Świetlice tego rodzaju mają za zadanie niesienie pomocy dzieciom z rodzin z problemami alkoholowymi i nie tylko. Prowadzą zajęcia opiekuńcze, terapeutyczne i wychowawcze.

Zadania opiekunów w świetlicy socjoterapeutycznej

Praca w świetlicy socjoterapeutycznej to zadanie wymagające nie tylko empatii, ale także wyrozumiałości i cierpliwości. W zajęciach uczestniczą bowiem przede wszystkim dzieci i młodzież, które pochodzą z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym lub niepełnych. Opieka odbywa się głównie po zajęciach szkolnych. Pracownicy jednostki prowadzą zajęcia terapeutyczne oraz opiekuńczo-wychowawcze, które mogą polegać na:

  • grach zespołowych,
  • zabawach,
  • wycieczkach,
  • zawodach,
  • imprezach okolicznościowych.

Świetlice socjoterapeutyczne współpracują także ze specjalistami, których celem jest wspieranie dzieci w adaptacji i rozwoju. Są to przede wszystkim logopedzi, psychologowie, pedagodzy i inni. Jednostki te są wspierane również przez asystentów rodziny, którzy organizują pomoc w zakresie rozwiązywania bieżących problemów.

Z kim jeszcze może współpracować świetlica?

Świetlice socjoterapeutyczne współpracują nie tylko z opiekunami dziennymi i specjalistami, ale także z wieloma jednostkami działającymi na rzecz dzieci. Są to przede wszystkim sądy rejonowe, powiatowe centra pomocy rodzinie czy powiatowe komendy policji. Więcej na ten temat można dowiedzieć się, czytając publikacje Oficyny Wydawniczej „Impuls”. Poza zajęciami i opieką dzienną świetlice socjoterapeutyczne udzielają pomocy rodzinom w sytuacjach kryzysowych. Najpierw jednak przeprowadzana jest wnikliwa diagnoza problemu. Świetlice ściśle współpracują także z rodzinami, które często nie są świadome tego, z czym borykają się wychowankowie. Jednostki te podejmują się ponadto organizacji imprez środowiskowych, działań profilaktycznych czy edukacyjnych. Rodziny dzieci z problemami mogą korzystać także z półkolonii i kolonii odbywających się w okresie ferii zimowych oraz wakacji. Jest to udogodnienie i nieoceniona pomoc, zwłaszcza gdy cała rodzina boryka się z problemami.

Proponowane artykuły

Dodaj komentarz